dinsdag 4 augustus 2015

Gespot! Website PO- en VO-Raad met info over de nieuwe regelgeving m.b.t. overgang po-vo


Op de website www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl - een initiatief van de PO-Raad en de VO-Raad - vind je uitgebreide informatie over de regelgeving rond de overgang primair onderwijs naar voortgezet onderwijs. Deze regelgeving is met ingang van het schooljaar 2014-2015 van kracht.
"De regelgeving rond de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs is veranderd. Deze veranderingen zijn het gevolg van de nieuwe Wet Eindtoetsing PO en van de invoering van de zorgplicht passend onderwijs."

Deze website informeert je o.m. over


 • De toelating vo
  Het Toetsbesluit PO en de zorgplicht passend onderwijs hebben gevolgen voor de toelating tot het vo.
 • De verplichte eindtoets
  Alle schoolverlaters in het reguliere basisonderwijs moeten een eindtoets maken die hun taal- en rekenvaardigheid meet.
 • Het schooladvies
  Het schooladvies van de basisschool is leidend voor de toelating in het voortgezet onderwijs.

Overige informatie

Verder vind je op deze website
 • veelgestelde vragen,
 • praktijkvoorbeelden,
 • documenten en Instrumenten.

Conclusie

Een handige site met duidelijke informatie over de nieuwe regelgeving overgang po-vo.

Website

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Plaats hier je reactie.

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.