dinsdag 17 november 2015

Nieuw van Jack Nowee: Plus-pad 'Sinterklaas'


Jack Nowee (Twitter: @JackNowee) heeft weer prachtig online lesmateriaal (internetopdracht) online gezet: Plus-pad 'Sinterklaas'.

'Plus-paden' zijn een nieuwe tak aan het lesmateriaal dat Jack publiceert op zijn Yurls 'Webpaden en meer ...'

Een 'Plus-pad' is een gestructureerde internetopdracht voor leerlingen in het basisonderwijs die 'iets meer aankunnen'. Ze zijn het meest geschikt voor groep 5-6, groep 6-7 en groep 7-8.
Een 'Plus-pad' bestaat uit een 'raadselstraatje' met vragen en een slotopdracht. De 'raadselstraatjes' zijn er op drie niveau's (kolom 1, kolom 2 en kolom 3). Ook de slotopdrachten zijn op het niveau van de genoemde groepen.
  • De leerling maakt vraag 1 van het 'raadselstraatje' op zijn/haar niveau.
  • Het antwoord van de eerste vraag is het 'wachtwoord' voor vraag 2, enz.
  • Het antwoord van de laatste vraag van het 'raadselstraatje' opent de slotopdracht.
  • De slotopdracht bestaat uit een werkblad met twee opdrachten waar de leerling een keuze uit kan maken, of maakt ze allebei.
Als er slotopdrachten zijn, waarbij een antwoordblad hoort, dan zijn die antwoordbladen beschikbaar van de link 'antwoordbladen'.
Scholen die een abonnement op de antwoordbladen hebben krijgen vanzelf alle wachtwoorden en antwoorden van de slotopdracht die bij dit Plus-pad horen.

Website:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Plaats hier je reactie.

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.