woensdag 18 november 2015

Online vraagstukjes oefenen doen leerlingen op Redactiesommen.nl


Ongetwijfeld ken je de website Redactiesommen.nl. Op Redactiesommen.nl  kunnen jouw leerlingen gratis en onbeperkt online verhaaltjessommen oefenen en werkbladen maken.
Redactiesommen.nl is gemaakt door Frank de Witte, leerkracht en intern begeleider in het basisonderwijs; gespecialiseerd in rekendidactiek en actief in het ontwerpen van 'web'-toepassingen voor het primair onderwijs en is bedoeld voor groep 4 t/m 7. Vraagstukjes voor groep 7 zijn onlangs toegevoegd.

De leerlingen maken altijd nieuwe opgaven

Op Redactiesommen.nl krijgen leerlingen altijd weer nieuwe opgaven. Er zijn niet alleen honderden verhaaltjes, maar de getallen, namen en zelfstandige naamwoorden worden ook steeds gewijzigd. Zo kunnen verhaaltjes op elkaar lijken, maar komen leerlingen vrijwel nooit dezelfde opgave tegen.

Leerlingen bepalen zelf het niveau

Op Redactiesommen.nl bepalen de leerlingen zelf het niveau waarop zij willen oefenen. Bij iedere groep kunnen ze kiezen uit 1, 2 of 3 sterren. De verhaaltjes sluiten perfect aan op de manier waarop deze bij de Cito-toets worden gevraagd: 1 ster is eindniveau van de voorgaande groep, 2 sterren is het niveau van de Cito-toets in januari en 3 sterren het niveau van de Cito-toets aan het eind van het leerjaar.

Een handig 'stappenplan' bij het oplossen van 'vraagstukjes'

Als leerlingen oefenen op Redactiesommen.nl kunnen ze een 'stappenplan' gebruiken dat steeds naast de verhaaltjes staat. "Als je dit stappenplan leert gebruiken", zo schrijft Frank de Witte, "word je steeds beter in het oplossen van de redactiesommen. Het stappenplan helpt je om steeds de goede stappen te nemen om tot het goede antwoord van een som te komen."


Op Redactiesommen.nl kun je ook werkbladen met vraagstukjes afdrukken.

Op Redactiesommen.nl kun je ook werkbladen met vraagstukjes afdrukken.
"Bij het maken van een werkblad kies je de groep en niveau midden, niveau eind of beiden door elkaar. Niveau midden is het niveau van de Cito-toets in januari/februari. Niveau eind is op het niveau van de Cito-toets die in juni wordt afgenomen."

Kies de gewenste groep via het keuzemenu. Zet een vinkje voor het gewenste niveau en klik op de blauwe knop Printen. Het is ook mogelijk om een blad met antwoorden af te drukken. Klik op de blauwe knop Vernieuwen en je krijgt een werkblad met nieuwe opgaven.


WebsiteFrank de Witte heeft nog meer rekenwebsites waar leerlingen kunnen oefenen

  • Rekenspelletjes.nu
    Op Rekenspelletjes.nu vind je spelletjes rond de volgende rekenonderwerpen: tellen, plussommen, minsommen, tafels, keersommen, deelsommen, breuken en kommagetallen. Je kunt ook zoeken in de categorieën: groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7 en groep 8. Een leerling kan met andere leerlingen een spel spelen.
  • Rekentoppers.nl
    Op Rekentoppers.nl kunnen kinderen zich trainen in het snel uitrekenen van eenvoudige sommen. De website werkt met een uitdagend highscore systeem.
  • Rekenen-groep4.nl
    Op Rekenen-groep4.nl website krijgen ouders informatie over het rekenonderwijs in groep 4. Verder zijn er allerlei links te vinden naar bruikbare websites om het rekenen te oefenen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Plaats hier je reactie.

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.