maandag 18 april 2016

Website 'Burgerschap in de school' (SLO) biedt handvatten voor burgerschapsonderwijs

Volgens een artikel op de website van Het Parool: 'Burgerschap krijgt te weinig aandacht op school' (Peter de Brock - 10/04/2016) worstelen beleidsmakers en scholen met de invulling van burgerschapsonderwijs en op de website van de Nationale Onderwijs Gids: 'Dekker: 'Aanpak burgerschapsonderwijs scholen weinig planmatig'' (07/05/2015) las ik o.m. het volgende:
"(...) Scholen hebben een grote vrijheid bij de invulling van hun burgerschapstaak. Leraren en schoolleiders hebben signalen afgegeven dat zij te weinig richting en houvast vinden in het formele curriculum in de huidige vorm. Dekker heeft daarom al opdracht uitgegeven aan het Platoform #Onderwijs2032 om advies uit te brengen over de positie van deze thema's binnen een toekomstgericht curriculum. Aan het einde van dit jaar volgt een kabinetsreactie op het advies dat het Platform uit gaat brengen. Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) biedt al handvatten voor scholen om burgerschapsonderwijs te ontwikkelen..." Lees het volledige artikel »

De handvatten...

De website 'Burgerschap in de school' van de SLO gaat over burgerschapsonderwijs in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Je vindt op deze site informatie en instrumenten over de burgerschapsopdracht, het ontwikkelen van een schoolvisie, het bepalen van leerdoelen, het selecteren van aanpakken en het krijgen van inzicht in de ontwikkeling van jouw leerlingen. Ook biedt de site voorbeelden van scholen, informatie over de maatschappelijke stage, filmpjes, een agenda en nieuws.

In de introductie video 'Hoe werkt burgerschapindeschool.nl?' (helaas niet mogelijk om hier te embedden) wordt uitgelegd wat je allemaal op de website 'Burgerschap in de school' kunt vinden.
Wellicht kun je er iets mee...

Website

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Plaats hier je reactie.

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.