woensdag 24 augustus 2016

3 Manieren om een 'QR code' met een gesproken tekst te maken - 1

In twee blogpost laat ik je zien hoe je een 'QR code' maakt met een een gesproken tekst (bijvoorbeeld een opdracht). In deze eerste blogpost leg ik je in vijf stappen uit hoe je een gesproken opdracht - om bijvoorbeeld te gebruiken in een werkboekje of werkblad - eenvoudig kunt inspreken in de 'Voicerecorder' van 'Windows 10'. Het audiobestand kun je daarna uploaden naar de online opslagdienst 'Google Drive' en daarna delen met jouw leerlingen via een 'QR-code' die je in een werkboekje of op een werkblad plakt. Uiteraard kun je nog veel en veel meer doen met die 'QR code'. 

Wat heb je hiervoor nodig?

 1. Een pc, laptop, (tablet??) aangesloten op het internet.
 2. Een microfoontje, aangesloten op je computer.
 3. De app 'Voicerecorder' in 'Windows 10' (of 'Geluidsrecorder' in Windows 7).
 4. De gratis 'QR code'-generator van de 'Google URL Shortener'. Zie mijn blogpost 'Gebruik jij 'QR-codes' in jouw groep..?'
 5. De gratis en online opslagdienst 'Google Drive'. Wel eerste een gratis account aanmaken. Een 'Google Account' is ook handig als je de 'Google URL Shortener' gebruikt.

In 5 stappen een QR-code maken met 'Google Drive' en 'Google URL Shortener'

'Windows 10' ('Windows 8.1' ??) heeft een gratis 'Voicerecorder'. Gebruik je nog 'Windows 7' dan heet het 'Geluidsrecorder'. Maar ik heb 'Windows 10' op mijn laptop staan, dus ik gebruik de 'Voicerecorder'.
"Voicerecorder is een app voor het vastleggen van lezingen, gesprekken en andere geluiden (voorheen Geluidsrecorder). Druk op de knop Opnemen en voeg markeringen toe voor de belangrijkste momenten wanneer u iets opneemt of afspeelt. Vervolgens kunt u de opnamen knippen, een andere naam geven of delen. De opnamen worden opgeslagen in Documenten > Geluidsopnamen. (Bron)"

STAP 1: Open op je pc/laptop 'Windows 10' en ga bij 'Alle apps' de 'Voicerecorder' (Zie afbeelding 1).


Afb. 1: De app 'Voicerecoder' van Windows 10

STAP 2: De opdracht inspreken in de 'Voice Recorder'

Onderstaand 'uitlegfilmpje' laat zien hoe je met 'Voicerecorder' werkt. De uitleg is in het Engels. Zie eventueel ook mijn korte uitleg in de blogpost 'Hoe plaats je een door leerlingen gesproken tekst op jouw Yurls?'Een beknopte uitleg van deze app vind je ook bij Support Microsoft.com: 'Gebruik van de voicerecorder'.

STAP 3: Het audiobestand uploaden naar 'Google Drive'

Open 'Google Drive' en upload jouw audiobestand uit de map 'Documenten > Geluidsopnamen' in 'Windows' naar 'Google Drive'. Zie afbeelding 2:

Afbeelding 2
 • Klik op 'NIEUW'  1  en vervolgens op 'Bestanden uploaden'  2  .
 • In het venster dat dan verschijnt, selecteer je het zojuist gemaakte audiobestand. Zie afbeelding 3:

Afb. 3: Het audiobestand uploaden naar Google Drive

Je kunt het audiobestand uiteraard ook in een mapje zetten dat je hebt gemaakt om al je audiobestanden in te zetten.

STAP 4: Het audiobestand klaarmaken om te delen

 • Selecteer het audiobestand. Klik met de rechter muisknop op het audiobestand.
 • Kies in het venster dat dan getoond wordt 'Deelbare link ophalen'.
 • Er verschijnt nu een venster met de deelbare link. Klik in dit venster op 'Instellingen voor delen'.
 • Je ziet dan vervolgens het venster 'Delen met anderen'.
 • Kies in het keuzemenu: 'Iedereen met de link mag weergeven'.
 • Kopieer de 'link' die eronder staat naar je 'klembord'.
 • Klik tot slot op de knop 'Gereed'.

STAP 5: De 'link' inkorten met 'Google URL Shortener' en de 'QR-code' ophalen

 • Open in je browser de 'Google URL Shortener'.
 • Plak de lange URL die je gekopieerd hebt in 'Google Drive' in het veld. Zie afbeelding 4:

Afbeelding 4
 • Klik op de knop 'Shorten URL' en je krijgt de 'verkorte URL' te zien. Zie afbeelding 5:


 • Klik nu op 'Details' (zie afbeelding 5). Je komt dan in het venster waar de 'QR code' staat. Afbeelding 6.
Afbeelding 6: De 'QR code'

Nu moet je deze 'QR-code' nog wat groter maken.
 • Klik met de rechter muisknop op de afbeelding.
 • Er verschijnt een venster.
 • Klik in dat venster op 'Afbeelding openen in een nieuw tabblad'.
 • In het nieuwe tabblad zie je de 'QR Code'. In de adresbalk van dat tabblad staat de volgende URL:
  https://chart.googleapis.com/chart?cht=qr&chs=100x100&choe=UTF-8&chld=H|0&chl=https://goo.gl/z3GMkU
 • Verander nu in deze 'link' de afmetingen van de afbeelding in bijvoorbeeld 400x400. Je kunt iedere gewenste maat invullen, maar let er wel op dat de lengte en de breedte even groot zijn.
 • Klik vervolgens met de rechter muisknop op de 'QR code'. Klik vervolgens in het venster dat dan verschijnt op 'Afbeelding opslaan als...' om te 'QR code' op te slaan op je computer.
Je kunt de aldus opgeslagen 'QR code' nu in een document invoegen - bijvoorbeeld een werkblad - en uitprinten.

In onderstaand filmpje wordt in het Engels uitgelegd hoe je een audiobestand uploadt naar 'Google Drive' en hoe je dit audiobestand in 'Google Drive' kunt delen. Overigens wijkt dit af van mijn uitleg. Je moet maar denken: "Er leiden meerdere wegen naar Rome". In het vervolg van het filmpje wordt uitgelegd hoe je met een andere online tool de 'QR code' genereert.

Create QR Code for Audio File in Google Drive


In deel 2 van deze blogpost laat ik je een veel simpeler manier zien om een 'QR code' met een audio bestand te maken.

  Gerelateerde berichten


  Geen opmerkingen:

  Een reactie posten

  Plaats hier je reactie.

  Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.