vrijdag 7 oktober 2016

'E-Validiv': Een gratis meertalige digitale leeromgeving. Haal meer uit taal!

De onderstaande tekst heb ik gekopieerd uit de - op 4 oktober jl. ontvangen - nieuwsbrief van het gratis Vlaamse leermiddelenportaal 'Klascement'. De volledige tekst heb ik afgedrukt in het blauw.
Het is niet mijn gewoonte om volledige teksten te kopiëren, maar deze nieuwsbrief is een uitzondering.
De nieuwsbrief beschrijft de meertalige digitale leeromgeving 'E-Validiv', een samentrekking van ' VAloriseren van LInguïstische DIVersiteit'.

Je kunt de meertalige digitale leeromgeving 'E-Validiv' gratis gebruiken, mits je een eveneens gratis account hebt bij 'Klascement'. Je hebt namelijk een gratis 'klascement'-account nodig om in te loggen bij 'E-Validiv'. Je vangt dan meteen twee vliegen in één klap: je kunt gebruik maken van al het gratis lesmateriaal op 'Klascement' én gebruik maken van 'E-Validiv'!


Inloggen bij E-Validiv

Haal meer uit taal… met E-Validiv!

Een groeiend aantal leerlingen gebruikt thuis een andere taal dan Nederlands. Leerlingen komen ook steeds vroeger in contact met verschillende talen via televisie en het internet. Hoe kan je als leerkracht deze talige diversiteit benutten zonder zelf al deze talen te spreken? Vanaf nu heb je dankzij KlasCement toegang tot E-Validiv (evalidiv.classy.be), een boeiend leermiddel om met de diverse talen in je klas aan de slag te gaan!

Wat is E-Validiv?

E-Validiv is een meertalige digitale leeromgeving die leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs meeneemt op ontdekking in diverse thema’s uit het leergebied wereldoriëntatie. Een van de grootste troeven van E-Validiv is het meertalige aanbod: alle inhoud is beschikbaar in zeven talen, namelijk Nederlands, Engels, Frans, Italiaans, Pools, Spaans en Turks. Een leerling heeft altijd toegang tot de inhoud in twee talen, waaronder Nederlands. Met behulp van een taalswitchknop kan hij/zij wisselen tussen beide talen. Zo kunnen leerlingen hun thuistaal aanwenden om hun leerproces in het Nederlands te ondersteunen of kennismaken met een vreemde taal. De leerkracht legt de taal die de leerling naast Nederlands kan raadplegen vast op basis van de talige achtergrond of de voorkeur van de leerling.


Thema's op E-Validiv

Hoe krijg je toegang tot E-Validiv?

E-Validiv is gratis beschikbaar via KlasCement. Als je een profiel hebt op KlasCement, kan je als leerkracht met je logingegevens van KlasCement inloggen op E-Validiv via de link evalidiv.classy.be. Vanaf dan kan je ermee aan de slag! Je maakt een nieuwe klas aan, voegt je leerlingen toe en ontvangt voor elke leerling een persoonlijke login en paswoord. Je kan ook vastleggen welke thema’s de leerlingen kunnen doorlopen en hun leertraject opvolgen.

Iedere les begint met een quiz

Meer weten?

Meer informatie over E-Validiv ontdek je op deze bijdrage op KlasCement. Daar vind je een handleiding evenals links naar tutorials op YouTube die je wegwijs maken in E-Validiv.

Meer achtergrondinformatie, begeleiding en oefeningen om te werken aan een open talenbeleid waarin alle talen thuis mogen zijn, is te vinden op metrotaal.be en in het boek 'Haal meer uit meertaligheid - Omgaan met talige diversiteit in het basisonderwijs' (Van Praag et al., 2016), uitgegeven bij Acco.

Voorbeeld van een les. De tekst wordt voorgelezen in de 'vreemde' taal

Opmerkingen...

  • Ben je nieuwsgierig geworden naar deze - m.i. leuke en leerzame tool..? Maak dan een gratis account aan bij 'Klascement' en log daarna met deze accountgegevens in bij 'E-Validiv'.
  • De 'lessen' worden voorgelezen in het Nederlands, maar ook in de vreemde taal die door de leerlingen is ingesteld.
  • De 'lessen' beginnen met een quiz. Als de leerlingen die hebben gedaan, volgt de 'les'.
  • M.i. kun je deze meertalige digitale leeromgeving gebruiken als 'extra' bij de Engelse les, als je meertalige leerlingen in jouw groep hebt, als 'extra' / 'plusopdracht' voor leerlingen die iets meer aankunnen (de 'lessen' dan wel in een vreemde taal - bijv. Engels - laten maken).
  • De leerlingen kunnen via een klein 'tekstverwerkertje' aantekeningen maken bij een 'les'.

Website

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Plaats hier je reactie.

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.