maandag 21 november 2016

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: 'Navigeren door 16e-eeuws Nederland' en nog véél méér..!!

Het berichtje 'Navigeren door 16e-eeuws Nederland' op 'Google+' van +Harry Noorda verwees mij naar het artikel op Historiek: 'Navigeren door 16e-eeuws Nederland'
"De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft dinsdag een digitale kaart gelanceerd die een gedetailleerd beeld laat zien van Nederland aan de vooravond van de Gouden Eeuw.
Nederland is al sinds de late middeleeuwen het meest verstedelijkte gebied van Europa. Maar hoe zag ons land er precies uit? De digitale kaart laat een gedetailleerde momentopname van ons land in de zestiende eeuw zien. De kaart toont meer dan honderd steden en veel wegen, gebouwen en waterlopen..." Lees het volledige artikel ▶
Deze digitale kaart is te vinden op de website 'Landschap in Nederland' van de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed' en heet 'Kaart van de verstedelijking' ▶


Schermafdruk 'Kaart van de Verstedelijking'
"Deze kaart laat zien hoe steden in Nederland zich hebben ontwikkeld van compacte bewoningskernen tot uitgestrekte gesuburbaniseerde gebieden.
Nederland, met name het westelijke kustgebied, is al sinds de late middeleeuwen het meest verstedelijkte gebied van Europa. Het stedenpatroon is in de middeleeuwen gevormd. Sindsdien is binnen dat patroon een aantal verschuivingen opgetreden. Door middel van verschillende kaartlagen zijn deze veranderingen inzichtelijk gemaakt..." Lees verder

Er zijn nog meer interessante dingen te vinden op deze site!


1. 'Atlas of Mutual Heritage'


Schermafdruk 'Atlas of Mutual Heritage'
"Deze database bevat kaarten, tekeningen, prenten en schilderijen van plaatsen die gerelateerd zijn aan de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en de West-Indische Compagnie (WIC).
De Atlas of Mutual Heritage (AMH) is een groeiende database. De website bestaat uit een aanklikbare wereldkaart die documentatie en afbeeldingen van VOC- en WIC-gerelateerde plaatsen ontsluit. Gebruikers kunnen specifiek zoeken op trefwoord, maar ook een overzicht bekijken van gebieden, plaatsnamen (moderne of historische namen), landen, posten en forten..." Lees meer

2. 'Topotijdreis'


Schermafdruk 'Tijdreis, over 200 jaar topografie'
"De website www.topotijdreis.nl biedt de mogelijkheid om 200 jaar aan Nederlands topografisch kaartmateriaal te bekijken en te vergelijken. Voor de website zijn verschillende historische kaartschalen gebruikt. De collectie beslaat de periode 1815-2015 en bevat meerdere edities van de volgende kaartseries:
  • kleinschalig: Postroutekaart 1810, Algemene Kaart Nederland en Gemeentekaart;
  • semi-kleinschalig: Kraijenhoffkaart;
  • mid-schalig: Topografische Militaire Kaart, RD050 (1:50.000);
  • grootschalig: Bonnebladen en RD025 (1:25.000).
De site laat de kaarten zien die tot dat jaar beschikbaar waren. Met name voor de kaarten in de jaren 1800-1900 kan dit betekenen dat er gedurende meerdere jaren dezelfde kaart wordt getoond. De kaart bij een jaartal laat altijd de meest recente gegevens voor het gekozen jaartal zien..." Lees meer

3. 'Kaart van verdedigingswerken'


Schermafdruk 'Militaire landschapskaart'
"Deze kaart laat de landschappelijke samenhang zien tussen historische militaire linies, gebouwen en inundatiegebieden.
De kaart brengt niet alleen lijnelementen (linies) en objecten (bunkers, forten, schansen, etc.) in beeld, maar toont ook inundatiegebieden; plekken die in tijden van oorlog onder water konden worden gezet. Door op een lijnelement, puntlocatie of object te klikken verschijnt er een pop-upvenster met meer informatie. Deze kaart is een levend document en wordt de komende tijd met behulp van specialisten en andere betrokkenen aangevuld met relevante informatie, links en fotomateriaal..." Lees meer

4. 'Top-100 Historische Geografie'


Schermafdruk 'Top-100 Historische Geografie Nederland'
"Op deze website staan objecten, landschappen en landschapselementen, die gezamenlijk het verhaal vertellen over hoe de mens het Nederlandse landschap heeft vormgegeven. 
De Top-100 is systematisch opgezet naar type gebruik, selectiecriteria en geografische spreiding. In de Top-100 zijn de volgende functies onderscheiden: agrarisch grondgebruik (inclusief nederzettingen), delfstoffenwinning, waterstaat, verkeer, defensie, recreatie en internationaal zeldzame landschapselementen. De Top-100 is aan de hand van een aantal selectiecriteria en afwegingen samengesteld. De makers van de lijst pretenderen geen volledigheid. De selectie is niet uitputtend, maar heeft als doel om de waarde van het Nederlandse cultuurlandschap onder de aandacht te brengen..." Lees meer

En nog veel meer..!

Op de webpagina http://landschapinnl.nl/bronnen-en-kaarten zijn nog veel meer interessante kaarten te bekijken,

Als je geschiedenis interessant vindt dan moet je zeker even grasduinen op de website 'Landschap in Nederland'. Aanrader dus!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Plaats hier je reactie.

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.